Onderwerp: Bezoek-historie

Constructiemethoden voor meer natuurvriendelijke oevers : leidraad voor het realiseren van bestaande en nieuwe verticale oeververdedigingen juist onder de waterlijn
Publicatiedatum:01-01-1997

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

uitgevoerd door Ingenieursbureau Van 't Hoff

 

Samenvatting

In het kader van het stimuleren van natuurontwikkeling langs kanalen en stedelijke wateren, wordt bezien wat de mogelijkheden zijn van het juist onder de waterlijn verlagen van bestaande damwanden, beschoeiingen en betuiningen en het aanleggen van nieuwe verlaagde oeverconstructies waarvan de primaire functie het beschermen van de oever tegen erosie is. Het gaat hierbij om damwanden met relatief geringe kerende hoogte van 1,5 tot 4 m zoals deze langs de Nederlandse binnenvaartkanalen voorkomen en om beschoeiingen die gekenmerkt worden door een kerende hoogte tot 1

 

Annotatie

22 p.
ill.
Rapportnr. W-DWW-97-067
In opdracht van RWS, DWW in het kader van het Project Oevers (contactpersonen: R.E.A.M. Boeters, A. van den Burg)
Met lit.opg.
Hoofdtitel op omslag: Constructieve methoden voor meer natuurvriendelijke oevers

Naar boven