Onderwerp: Bezoek-historie

Concept versie onderdeel landschap ROA-richtlijnen
Publicatiedatum:01-01-1988

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

(Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg en Waterbouwkunde)

 

Samenvatting

De maatschappelijke behoefte om mensen en goederen in de toekomst veiliger, sneller en comfortabel te kunnen verplaatsen, zal ook in de komende decennia tot aanleg en aanpassing van het rijkswegennet leiden. Deze ingrepen hebben gevolgen voor natuur, landschap en milieu. Door middel van landschappelijke inpassing wordt geprobeerd de gevolgen van wegenaanleg en wegenaanpassing zodanig te begeleiden dat er een optimale afstemming ontstaat tussen de nieuwe ingreep en het bestaande landschap. Hiertoe worden landschapsplannen opgesteld. Daarnaast moet het plan inzicht geven in het ruimtebeslag met het oog op planologische reververingen en grondaankoop.

 

Annotatie

33 p.
30 cm
Richtlijn : Ontwerp Autosnelwegen

Naar boven