Onderwerp: Bezoek-historie

Concept-richtlijn voor de toepassing van categorie 2 en buitencategorie sorteerzeefzand : handleiding bij ontwerp, uitvoering, beheer en onderhoud
Publicatiedatum:01-01-1997

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW), contactpersoon: P. Kroes; M. Ketelaars

 

Samenvatting

RWS wil de toepassing van sorteerzeefzand dat valt onder de buitencategorie van het IPO/interimbeleid Werken met Secundaire Grondstoffen in haar werken bevorderen. Sorteerzeefzand kan ingezet worden in ophogingen en aanvullingen. In het kader hiervan is deze concept-richtlijn vervaardigd. Hierin is de informatie die van belang is bij het toepassen van sorteerzeefzand opgenomen. Daarnaast is de richtlijn een handreiking zijn voor diegenen die bij het ontwerp, uitvoering en beheer en onderhoud van deze werken betrokken zijn

 

Annotatie

124 p.
bijl., ill.
(Publicatiereeks grondstoffen ; 1997/06)
W-DWW-97-013. - Met lit.opg.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)

Naar boven