Onderwerp: Bezoek-historie

Compartimentering Oosterschelde : evaluatie tweedimensionale stromingsberekeningen : verslag
Publicatiedatum:01-01-1988

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.J. Taat; Waterloopkundig Laboratorium

 

Samenvatting

In het kader van de Deltawerken zijn in Zeeland een aantal stroomgeulen in het Oosterschelde estuarium afgesloten of in nood- gevallen afsluitbaar gemaakt. Naast deze werken zijn meer landinwaarts eveneens in het kader van de Deltawerken een aantal afsluitingen uitgevoerd. Het doel van deze afsluiting is het verdelen van het estuarium in compartimenten, deze werken zijn dan ook bekend als de 'Compartimenteringswerken'. Het onderhavige rapport bevat een overzicht van de onderzoeken die in het kader van deze laatste afsluitingen zijn uitgevoerd met betrekking tot het bepalen van een aantal waterloopkundige aspecten.

 

Annotatie

60 p.
ill., 92 fig. ; 30 cm.
Q528 deel 4. - In opdracht van Ministerie van Verkeer Rijkswaterstaat (RWS)

Naar boven