Onderwerp: Bezoek-historie

De chemische kwaliteit van bermgras
Publicatiedatum:01-01-1994

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M.A. Klein Breteler Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS), Directie Zuid-Holland (ZH), J.W. Broers, H.J.N. Meesters; Ministerie van Verkeer , Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW), Y. Tieleman; TAUW Infra Consult, M. van den Bol; Centrum voor Toegepaste Statistiek TPD/TNO/TUD

 

Samenvatting

In opdracht van de Rijkswaterstaat (RWS) zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de chemische kwaliteit van bermgras. Voorliggend onderzoek is een vervolg op deze reeks onderzoeken en de afsluiting daarvan. De reden van dit onderzoek is dat er met voldoende zekerheid uitspraken moeten kunnen worden gedaan over de chemische kwaliteit van het afkomend bermmaaisel met het oog op een verantwoorde verwerking. Door onbekendheid met de werkelijke kwaliteit is er een ontwikkeling waar te nemen naar de meer dure verwerkingsmethoden, die mogelijkerwijs niet het meest duurzaam zijn. Door deze kostenverhoging komt het sinds ongeveer 20 jaar door de Rijkswaterstaat gepropageerde ecologische bermbeheer onder druk. Het onderzoek maakt deel uit van een groter project, waarin ook de verwerkingsmogelijkheden van bermgras en vermindering van de grasproduktie op de bermen aandacht krijgen.

 

Annotatie

92 p.
ill., tab.
W-DWW-93-713
Met lit.opg.

Naar boven