Onderwerp: Bezoek-historie

Lezingen TAW-dag : 6 december 1989
Publicatiedatum:01-01-1989

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (V&W, TAW)

 

Samenvatting

Bevat de volgende lezingen: -Algemene inleiding, door W. v.d. Kleij -Visie op de TAW vanuit de provinciale overheid, door J.D. de Voogd -Visie op de TAW vanuit de waterschappen, door K.J.A. Baron Collot d'Escury -Taakinvulling TAW, door H. de Groot -Probabilistische methoden, door J.F. Agema -Het onderzoeksprogramma van de TAW, door J.G. Stelling -Leidraad Benedenrivieren; tussen aandacht en wetenschap, door P.W. Roest -Milieu en Waterkeringen, door N.A. van Brussel -Leidraad in de praktijk, door Th. Kamermans

 

Annotatie

63 p.
ill.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W)
In de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW) zaten medewerkers van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)

Naar boven