Onderwerp: Bezoek-historie

Toxiciteitstesten voor zoute baggerspecie : RIKZ handboek
Publicatiedatum:01-01-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); red. C.A. Schipper, J. Stronkhorst

 

Samenvatting

Voor de routinematig beoordeling van baggerspecie in het kader van de WVZ/NVO zijn betrouwbare biologische effectmetingen nodig. Daarbij is het essentieel aandacht te besteden aan de standaardisatie, kwaliteitsborging, kwaliteitscontrole en het protocolleren van zowel de bioassays als de bemonstering. het RIKZ handboek bevat zowel Nederlandstalige- als Engelstalige standaardvoorschriften voor een zeven bioassays. De standaardvoorschriften zijn opgesteld na uitvoerige analytische validaties, interlaboratorium vergelijking, evaluatie door ecotoxicologen en internationale afstemming. Het handboek biedt laboratoria en opdrachtgevenrs de mogelijkheid op een betrouwbare wijze gegevens over de sedimenttoxiciteit te verkrijgen.

 

Annotatie

[250] p.
ill.
Rapport RIKZ-99.012
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Hoofdkantoor en de Regionale Directies van Rijkswaterstaat
Project SPECIE*BIO
Bevat 1: Beleidskader, onderzoek en procedures voor de verspreiding van baggerspecie in Nederlandse zoute wateren / J. Stronkhorst, S. de Jong. - Werkdocument RIKZ/AB-99.120X
2: Standaardvoorschrift specie -01 : sediment toxiciteitstest : Corphium volatator / C.A. Schipper ...[et al.]. - Werkdocument RIKZ/AB-99.106X
3: Standaardvoorschrift specie -02 : sediment toxiciteitstest : Microtox Solid Phase / C.A. Schipper ...[et al.]. - Werkdocument RIKZ/AB-99.107X
4: Standaardvoorschrift specie -03 : sediment toxiciteitstest : Echinocardium cordatum / C.A. Schipper ...[et al.]. - Werkdocument RIKZ/AB-99.108X
5: Standaardvoorschrift specie -04 : sediment toxiciteitstest : Mutatox / J.H. de Vries ...[et al.]. - Werkdocument RIKZ/AB-99.109X
6: Standaardvoorschrift specie -05 : sediment toxiciteitstest : Crassostrea gigas / C.A. Schipper ...[et al.]. - Werkdocument RIKZ/AB-99.110X
7: Standaardvoorschrift specie -06 : sediment toxiciteitstest : Brachionus plicatilis / C.A. Schipper ...[et al.]. - Werkdocument RIKZ/AB-99.111X
8: Standaardvoorschrift specie -07 : sediment toxiciteitstest : DR-CALUX / T. Murk ...[et al.]. - Werkdocument RIKZ/AB-99.112X
9: Standaardvoorschrift specie -08 : bemonstering zoute baggerspecie / J. Stronkhorst ...[et al.]. - Werkdocument RIKZ/AB-99.117X
10: Randvoorwaarden voor mariene bioassays / J.F. Postma, M. Dubbeldam ; AquaSense. - 98.1295
Met lit. opg.
Losbladig
ISBN 9036934931

Naar boven