Onderwerp: Bezoek-historie

Toetsingsplan stormvloedkering Nieuwe Waterweg : nota 1 analyse alternatieven stormvloedkering Nieuwe Waterweg
Publicatiedatum:01-01-1987

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Werkgroep Techniek Stormvloedkering Nieuwe Waterweg, Commissie Studie Stormvloedkering (CSW); Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat

 

Samenvatting

Deze eerste nota van het Rijkswaterstaat toetsingsplan bevat een analyse, waarin enkele geselecteerde alternatieven voor de Stormvloedkering Nieuwe Waterweg op relevante aspecten onderling worden vergeleken.

 

Annotatie

68 p. bijl.
ill.

Naar boven