Onderwerp: Bezoek-historie

Toetsing van de kruinhoogte van de Friese Waddenzeedijk tussen de Afsluitdijk en Slachte
Publicatiedatum:01-01-1979

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.W. Gerner; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, District Kust en Zee, Studiedienst Hoorn

 

Samenvatting

De Waddenzeedijk tussen de Afsluitdijk en Slachte is verhoogd op grond van de door de Studiedienst Hoorn geadviseerde blijvende kruinhoogte. Volgens de in deze nota berekende blijvende kruinhoogten blijken de geadviseerde blijvende kruinhoogte hoger te zijn dan volgens de huidige inzichten noodzakelijk is. Er werd ook een ontwerpgolfhoogte vastgesteld door middel van extrapolatie van de gemeten golfhoogten. De aldus berekende golfhoogte komt goed overeen met de volgens Bretschneider berekende golfhoogte.

 

Annotatie

16 p.
3 bijl., ill.
Nota (WWKZ-)78.H015
Digitaal document 1.9 Mb
Met lit. opg.

Naar boven