Onderwerp: Bezoek-historie

Toestand en ontwikkeling van de Westerschelde : methodiekontwikkeling om waterkwaliteitsgegevens te presenteren : met voorbeelden van zuurstof, stikstof, fosfor en silicium
Publicatiedatum:01-01-1994

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

K. ter Maat

 

Samenvatting

Gaat in op een te ontwikkelen methodiek, die de toestand en ontwikkeling van de Westerschelde voor het onderdeel waterkwaliteit weergeeft in het kader van een te ontwikkelen atlas. De informatie over de waterkwaliteit kent een verschillende herkomst. Het probleem daarvan is de vergelijkbaarheid. Daarom worden de gegevens in de Schelde atlas gestandaardiseerd weergegeven. Er is naar gestreefd per parameter de meest bruikbare informatie opéén pagina weer te geven door middel van figuren en grafieken. Dit worden de zogenaamde atlasbladzijden. De parameters zuurstof, stikstof, fosfor en silicum zijn om te beginnen uitgewerkt.

 

Annotatie

25, XXI p.
ill.
Stageverslag voor Rijkshogeschool IJsselland, uitgevoerd bij het RIKZ
Werkdocument RIKZ/AB-94.844X

Naar boven