Onderwerp: Bezoek-historie

Toepassing Partech troebelheidsmeter
Publicatiedatum:01-01-1983

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

H.C. Slagmolen; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, District Kust en Zee

 

Samenvatting

Aan de hand van theoretische beschouwingen en natuurmetingen is nagegaan in hoeverre de Partech troebelheidsmeter bruikbaar is voor concentratiemeting in natuurlijke waterwegen. Gebleken is, dat dit alleen mogelijk is, wanneer gedurende de meetperiode voldoende controlemonsters genomen kunnen worden. Over het algemeen is dit het geval bij concentratiemetingen van korte duur vanaf schepen of door bemande posten. Langdurige, dus geautomatiseerde, metingen hebben over het algemeen geen zin, daar niet of nauwelijks over controlemonsters beschikt kan worden.

 

Annotatie

29 p.
fig.
Nota WWKZ-83.H016
Digitaal document 823 Kb
Met lit. opg.

Naar boven