Onderwerp: Bezoek-historie

Toelichting bij de vegetatiekartering van kwelderwerken Friesland en Groningen 1996 op basis van false-colour luchtfoto's 1: 10.000
Publicatiedatum:01-01-1998

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst (RWS, MD); J.M. Reitsma

 

Samenvatting

Naast een korte beschrijving van de op de vegetatiekaart onderscheiden vegetatietypen wordt aandacht besteed aan de in het gebied optredende successie.

 

Annotatie

35 p.
ill.
Rapportnummer MDGAE-9827
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)
De kartering vormt een onderdeel van een landelijk monitoringsprogramma (MWTL, tot 1993 VEGWAD), waarbij de getijdevegetaties eenmaal in de vijf jaar worden gekarteerd.
Op de titelpagina wordt een schaal van 1 : 10.0000 vermeld.
Met lit. opg.

Naar boven