Onderwerp: Bezoek-historie

Toelichting bij de vegetatiekaart Het Zwin : op basis van false-colour luchtfoto's 1986
Publicatiedatum:01-01-1987

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

W.F.M. Eijkelhof, P.J.M. Melman ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst (RWS, MD)

 

Annotatie

Het rapport bestaat uit de volgende delen:
1. Hoofdrapport
2. Bijlage 1: Methode : Procedure en methodiek voor de vegetatiekartering (Auteur : E.H. Kloosterman)
3. Vegetatiekaart Het Zwin 1986 : Schaal 1:5000
4. Interpretatie vegetatie-classificatietabel Zwin
bijl., ill.
Omslagtitel hoofdrapport : Toelichting Vegetatiekaart Het Zwin
Met lit. opg.
Met errata
MD-LKF-1989-39

Naar boven