Onderwerp: Bezoek-historie

Toelichting bij de vegetatiekaart Boschplaat 1995 : op basis van false-colour luchtfoto's, schaal 1:5000
Publicatiedatum:01-01-1998

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst (RWS, MD); K.W. van Dort, J.W. de Jong, G.J. Horlings

 

Annotatie

53 p.
ill.
Rapportnummer MDGAE-98.33
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ), in het kader van project Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL)
Omslagtitel: Toelichting bij de vegetatie van Boschplaat 1995
Met lit. opg.

Naar boven