Onderwerp: Bezoek-historie

Toekomstig onderhoud Maas- en Eurogeul : prognose voor het te verwachten onderhoud bij verdieping 72' en 75'
Publicatiedatum:01-01-1982

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW), District Kust en Zee; H. Speekenbrink

 

Samenvatting

Er bestaan plannen om de huidige scheepvaartgeul naar Rotterdam Europoort te verdiepen, zodat de toegankelijkheid van de havens vergroot wordt van thans schepen met een maximale diepgang van 68' tot schepen met een diepgang 72' of zelfs 75'. De verdieping van de geul zal mogelijk leiden tot een vergroting van het onderhoudsbaggerwerk. In deze nota wordt een prognose gegeven van de toename in het onderhoud gebaseerd op berekeningen met de methode Morra - Kalinske voor de Maasgeul en de Eurogeul tot ca 5 km westelijk van de Maas Centerboei. In dit gebied zal het onderhoud met ca 25% toenemen bij een verdieping tot 72' en met ca 40% bij een verdieping tot 75'. In het overige deel van de Eurogeul zal onderhoud alleen noodzakelijk zijn bij een heropbouw van de afgebaggerde zandgolven. Er zijn geen aanwijzingen dat eenmaal afgebaggerde zandgolven regenereren. Wel treden fluctaties in de kam ligging op. Een verdieping van de geul zal leiden tot een afname van de verplaatsingssnelheid van de megaribbels, en tot vermindering van het onderhoud.

 

Annotatie

31 p., 12 p. bijl.
krt., tab.
Nota WWKZ-82G.002
Digitaal document 1.3 Mb
Met lit. opg.

Naar boven