Onderwerp: Bezoek-historie

Tienjarig overzicht der waterhoogten en afvoeren : 1951-1960
Publicatiedatum:01-01-1964

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, [Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW)

 

Samenvatting

Geeft de waterhoogten en afvoeren, een vergelijkingstabel voor de onderlinge vergelijking der tienjarige gemiddelden, de frequenties der afvoeren, hoog- en laagwaterstanden of der 8h standen van verscheidene stations, een overzicht van alle bekende stormvloeden van 1825 tot en met 1960, de werken, uitgevoerd in de jaren 1951- 1960, die een merkbare invloed kunnen hebben uitgeoefend op de waterbeweging en waterhoogten op de rivieren, zeearmen en kusten, een beschrijving der peilmeetstations en 13 grafische overzichten.

 

Annotatie

441 p.
ill. , tab..
V.v.: Tienjarig overzicht der waterhoogten langs de Zeeuwse stromen, Noordzee, Lauwerszee, Eemsmond, hoofdrivieren e n IJsselmeer. - V.a. Tienjarig overzicht der waterhoogten, afvoeren en watertemperaturen

Naar boven