Onderwerp: Bezoek-historie

Testen Partech troebelheidsmeter
Publicatiedatum:01-01-1981

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

H.C. Slagmolen; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, District Kust en Zee

 

Samenvatting

De Adviesdienst Hoorn heeft de beschikking over troebelheidsmeters van het fabrikaat Partech. Om na te gaan, in hoeverre het mogelijk is hiermee kwalitatieve en kwantitatieve metingen van gesuspendeerd materiaal uit te voeren, zijn op laboratoriumschaal een groot aantal metingen uitgevoerd met verschillende materialen. Ook is aandacht besteed aan een aantal factoren, die de nauwkeurigheid van de meetresultaten zouden kunnen beïnvloeden. Uit de resultaten van deze metingen is gebleken, dat aan de hand van de gemeten waarden de concentratie van de in water gesuspendeerde deeltjes berekend kan worden met behulp van een theoretisch afgeleide formule. Voorwaarde is wel, dat gedurende de meetperiodes de deeltjesgrootte redelijk constant blijft. Voor het bepalen van de deeltjesgrootte kan dan met enkele controlemonsters volstaan worden. Ook is gebleken, dat de gemeten waarden slechts in geringe mate beïnvloed worden door zanddeeltjes.

 

Annotatie

38 p.
12 bijl., ill.
Nota WWKZ-81.H014
Digitaal document 2 Mb
Met lit. opg.

Naar boven