Onderwerp: Bezoek-historie

Stroomatlas Waddenzee, westelijke deel : detailgebied Zeegat van Texel (toelichting op de berekeningsmethode voor stroomgegevens bij gemiddeld doodtij en gemiddeld springtij)
Publicatiedatum:01-01-1979

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

G. Kool; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, District Kust en Zee, Studiedienst Hoorn

 

Annotatie

6 p.
13 bijl., ill.
Notitie WWKZ-79.H218
Digitaal document 919 Kb

Naar boven