Onderwerp: Bezoek-historie

Stroming veroorzaakt door wind
Publicatiedatum:01-01-1981

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

H.D. Rakhorst; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, District Kust en Zee

 

Samenvatting

De stroming die door wind ontstaat wordt hoofdzakelijk in de "Oceanografische" literatuur beschreven. In deel 1 van deze nota wordt de theorie achter het verschijnsel stroming door wind gegeven. Er zijn 2 soorten theorieën. De ene theorie gaat van de viscositeit van water uit ; hiermee wordt het snelheidsprofiel in de verticaal bepaald. De andere theorie gaat uit van het "normale" snelheidsprofiel. Extra aandacht wordt geschonken aan de verschillende coëfficiënten (bodemschuifspanningscoëfficiënt K, windschuifspanningscoëfficiënt k en de eddy viscositeit A). In deel II worden de resultaten van de prototype-metingen, uitgevoerd tijdens stormen op de Noordzee door de Studiedienst Hoorn (in het najaar en de winter van 1979), gegeven en vergeleken met de theorie.

 

Annotatie

2 dl.
Dl. 1 : Theorie. - 32 p. : graf. - Met lit. opg. Nota WWKZ-80.H004
Dl. 2 : Natuurmetingen. - 22 p. : 45 bijl. graf., krt. - Nota WWKZ-81.H028

Naar boven