Onderwerp: Bezoek-historie

De strandsuppletie ter plaatse van het kustgedeelte van Texel nabij Eijerland
Publicatiedatum:01-01-1979

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

H.D. Rakhorst; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, District Kust en Zee, Studiedienst Hoorn

 

Samenvatting

De Eijerlandse kust is tusen de Slufter en het bolwerk Eijerland in de voorafgaande jaren zo sterk achteruitgegaan dat over een groot gedeelte nog slechts een minimale buitenduinregel aanwezig is, welke bij een zware storm plaatselijk zal kunnen doorbreken. Daar waar de duinen de primaire waterkering vormen bestaat gevaar voor achterloopsheid van de duinvoetverdediging nabij het bolwerk Eijerland en zal bij voortgaande afslag binnen enkele jaren het duin niet meer aan de eisen van een primaire waterkering kunnen voldoen. Op grond hiervan wordt de voorkeur gegeven aan een strandsuppletie. Voor de vaststelling van de hoeveelheid te suppleren zand is het zandverlies gdurende de laatste 5 jaar (1973-1978) als uitgangspunt aangegeven. Het benodigde zand zou gewonnen kunnen worden in het Robbengat tegen de Ballastplaat om zodoende de stroomaanval op het bolwerk Robbengat te verminderen.

 

Annotatie

11 p.
12 bijl., ill.
Notitie WWKZ-79.H209
Digitaal document 3.1 Mb

Naar boven