Onderwerp: Bezoek-historie

[Kustverdediging na 1990 : technisch rapport 12] : Strandhoofden en paalrijen : evaluatie van hun werking
Publicatiedatum:01-01-1989

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW); opgesteld door H.J. Verhagen; m.m.v. H. van Rossum

 

Samenvatting

Uit analyse is gebleken dat op die plaatsen waar strandhoofden de getijstroom van de kust afhouden (dus als krib werken), zij over het algemeen goed tot zeer goed werken. Het handhaven van deze hoofden is noodzakelijk. Afbreken zal automatisch tot kusterosie gaan leiden. Op plaatsen waar strandhoofden als brandingsstroom remmers werken, is hun werking minder duidelijk aan te tonen. In die gevallen waar de resulterende brandingsstroom klein is blijken strandhoofden nauwelijks te functioneren in het tegengaan van doorgaande erosie. De effectiviteit van paalschermen is zeer klein gebleken. Slechts in die gevallen waar een overheersende golfrichting is, blijken zij in staat te zijn om de gevolgen van lijerosie te beïnvloeden

 

Annotatie

40 p.
ill. ; 30 cm.
) Onderbouwende studie t.b.v. de discussienota "Kustverdediging na 1990". - Met lit. opg.(Kustverdediging na 1990 ; Technisch Rapport 12 (TR-12)

Naar boven