Onderwerp: Bezoek-historie

Het strand van vroeger : een studie naar veranderingen van flora en fauna langs de kust aan de hand van niet-schriftelijke bronnen
Publicatiedatum:01-01-1988

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

G. van Ommering; Advies- en onderzoeksbureau voor Duinbeheer Duin + Kust

 

Samenvatting

De hoofddoelstelling van dit onderzoek was het verzamelen van niet-schriftelijk vastgelegde informatie over biologische ontwikkelingen langs de kust ten behoeve van de Derde Nota Waterhuishouding. Aan de hand van een enquete is informatie verkregen over veranderingen in het voorkomen (presentie en aantallen) van zoveel mogelijk groepen en sooorten planten en dieren.

 

Annotatie

68 p.
bijl. ; 30 cm
Project uitgevoerd in opdracht van [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren (RWS, DGW). Begeleiders : B.J.E. ten Brink en F. Colijn. - Met lit. opg.

Naar boven