Onderwerp: Bezoek-historie

STORNI-nota : Samenhang Technologische Ontwikkelingen Rijkswaterstaat Nationaal en Internationaal voor de natte meetsector
Publicatiedatum:01-01-1991

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Adviesgroep Kwaliteitszorg Meten (AKM) (voorzitter L.J. Droppert Dienst Getijdewateren, RWS, DGW); Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst

 

Samenvatting

Geeft een samenhangend beeld en een richting aan voor de technologische ontwikkeling van de natte meetsector en geeft aanbevelingen voor de stimulering van een Rijkswaterstaatsbrede invoering van nieuwe mogelijkheden. Aan de orde komen de technologie-ontwikkeling voor geo-informatie, voor hydro-informatie en basis-infrastructuur, de nationale en internationale samenwerking en financiële aspecten. In de bijlagen worden Geografische Informatie Systemen (GIS), remote sensing en DONAR (Databestand Ontwikkeling Natte Rijkswaterstaat) behandeld.

 

Annotatie

79 p.
bijl., ill. ; 30 cm

Naar boven