Onderwerp: Bezoek-historie

Stormvloedstanden in het Waddengebied, gelijkwaardig aan de in zuid-west Nederland tijdens de stormramp op 1 februari 1953 opgetreden standen
Publicatiedatum:01-01-1955

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. van der Kleij; Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Directie Algemene Dienst, Hydrometrische Afdeling

 

Annotatie

13, 5 p.
bijl., tab.
Omslagtitel : Nota overeenkomstige waterstanden 1953 Waddenzee
(WWKZ) HY-061
Met lit. opg.

Naar boven