Onderwerp: Bezoek-historie

Stormvloedkering Nieuwe Waterweg : seiches-berekeningen
Publicatiedatum:01-01-1988

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.J. Veldman; Waterloopkundig Laboratorium

 

Samenvatting

Studie naar de respons van de havens in het Europoortgebied op inkomende lange golven, en een inventarisatie van de seiches-problematiek bij een gesloten kering.

 

Annotatie

Onderzoek in opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren (RWS, DGW)
Dl. 1: eerste fase: het effect van een kering op lange golven in het Europoortgebied en op de Nieuwe Waterweg : verslag onderzoek. - 1988. - Bijlage A getiteld: Beschrijving Mathematisch Model PHAROS Dl. 2: tweede fase: maatregelen ter reductie van het Europoortgebied en op de Nieuwe Waterweg : deel II, verslag onderzoek . - 1991. - Bijlage A getiteld: Reflektie en transmissie van lange golven(RWS, DGW)

Naar boven