Onderwerp: Bezoek-historie

Steenglooiing zeedijken : hoogte beëindiging harde bekleding
Publicatiedatum:01-01-1980

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.H. de Reus; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, District Kust en Zee, Studiedienst Hoorn

 

Samenvatting

In het kader van de Deltawet dienen de dijken langs de kust op deltahoogte te worden gebracht. De verhoging van de dijken langs de kust van het vaste land van Friesland is grotendeels reeds voltooid. Voor de gedeelten Afsluitdijk-Harlingen en Harlingen-Koehool heeft de met de verhoging gepaard gaande verbreding van de dijk naar de binnenzijde plaats gevonden. De op de bestaande dijk aanwezige steenbekleding, opgetrokken tot een hoogte van circa NAP +5,20 m, is gehandhaafd en niet of slechts in geringe mate opgetrokken. Dit in tegenstelling tot de naderhand in uitvoering genomen dijkvakken, waarbij de verbreding overwegend naar de buitenzijde heeft plaats gevonden. Voor de dijkvakken tussen de Afsluitdijk en Koehool is nu een onderzoek ingesteld, met de vraag: moet de harde dijkbekleding worden verhoogd; en zo ja, tot welke hoogte?

 

Annotatie

[13] p.
1 bijl.
Notitie WWKZ-80.H246
Digitaal document 504 Kb
Met lit. opg.

Naar boven