Onderwerp: Bezoek-historie

Startnotitie PKB+ / M.E.R. Mainportontwikkeling Rotterdam
Publicatiedatum:01-01-1998

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR)

 

Samenvatting

Deze startnotitie markeert het begin van de procedure die moet leiden tot een Planologisch Kernbeslissing-plus (PKB+) en een milieu-effectrapport (MER) over de oplossingen voor het ruimtetekort voor economische activiteiten dat in het Rotterdamse havengebied wordt verwacht.

 

Annotatie

56 p.
ill.

Naar boven