Onderwerp: Bezoek-historie

Standaardvoorschrift macrofytobenthoskartering in de Waddenzee en Oosterschelde : vluchtvoorbereiding, veldwerk, interpretatie, bestandsopbouw, biomassabepaling
Publicatiedatum:01-01-1997

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst (RWS, MD)

 

Samenvatting

Deze handleiding beschrijft de methodiek die Rijkswaterstaat hanteert voor het in kaart brengen van de macrofytobenthos in de Oosterschelde en de Waddenzee in het kader van het monitoringsprogramma VEGWAD. Het plan betreft het vervaardigen van vegetatiekaarten met de verspreiding van zeegras en macro-algen, alsmede een biomassaschatting.

 

Annotatie

[100] p.
ill.
MDGAT-9749
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ), contactpersoon D.J. de Jong

Naar boven