Onderwerp: Bezoek-historie

Stabiliteitsmetingen aangaande een eventueel referentie-station te Zeebrugge, t.b.v. het radioplaatsbepalingsysteem Toran voor de Belgische kust en in de Westerschelde-mond
Publicatiedatum:01-01-1980

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

F.A.J. Minneboo; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, District Kust en Zee, Studiedienst Vlissingen

 

Samenvatting

Op 7 en 8 mei 1979 werden ijkmetingen uitgevoerd i.v.m. een eventueel referentiestation te Zeebrugge, deel uitmakend van de keten voor de Belgische kust en in de Westerscheldemond van het radioplaatsbepalingssysteem Toran. Deze metingen tonen een zeer grote gevoeligheid voor passerende schepen aan van de registratie t. p.v. de referentiezender. Afwijkingen van de geregistreerde orde van grootte zouden bij een operationele keten afwijkingen in de plaatsbepaling kunnen geven, welke nabij Westkapelle zouden kunnen oplopen tot een orde van grootte van 50 m.

 

Annotatie

7 p.
bijl.
Nota WWKZ-80.V020

Naar boven