Onderwerp: Bezoek-historie

Spectra in an estuary during a superstorm
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Delft Hydraulics = Waterloopkundig Laboratorium (WL); Delft University of Technology = Technische Universiteit Delft (TU Delft); N. Booij, L.H. Holthuijsen, R.C. Ris, G.Ph. van Vledder

 

Annotatie

V, 27 p., bijl.
ill.
H2368
Prepared for Ministry of Transport, Public Works and Water Management = Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, National Institute for Coastal and Marine Management = Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ) and the Technical Advisory Committee on Water Defence (TAW-C) = Technische Adviescommissie voor de Waterkering(TAW), project HYDRA
With ref.

Naar boven