Onderwerp: Bezoek-historie

Speciemanagement : effecten van het reguleren van het storten van zoute baggerspecie in zee
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); J.M. Lourens

 

Samenvatting

In het rapport zijn consequenties van het wijzigen van de getalswaarden voor het al dan niet verspreiden van baggerspecie in zee beschreven. De consequenties zijn met behulp van enkele varianten onderzocht. Bij het vergelijken van de varianten wordt gekeken naar zowel de waterkwaliteit, slibhuishouding als de kosten. In dit rapport is alleen de klasse 0, 1 en 2 baggerspecie afkomstig uit zeehavengebieden in beschouwing genomen.

 

Annotatie

106 p.
ill.
Rapport RIKZ-96.017
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, l Rijkswaterstaat (RWS), Projectteam NW4, in het kader van project SPECIMEN
Met lit. opg.
ISBN 9036904056

Naar boven