Onderwerp: Bezoek-historie

Speciatie van organische microverontreinigingen : gevolgen voor toxiciteit en normstelling
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

C. Marlé, R. Blust, M. de Bie; Universiteit Antwerpen, Departement Biologie, Onderzoeksgroep Ecofysiologie en Biochemie

 

Samenvatting

Rapport beschrijft onderzoek naar de invloed van zoutgehalte en zuurgraad op milieugedrag en toxiciteit van pentachloorfenol (PCP), diquat en 1,2,4-trichloorbenzeen (TCB).

 

Annotatie

83 p.
ill.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)
Met lit. opg.

Naar boven