Onderwerp: Bezoek-historie

Sorptiegedrag van zware metalen aan Rijn gesuspendeerd materiaal en aan Rotterdams havenslib : eindrapport metaal experimenten
Publicatiedatum:01-01-1990

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

W.J.M. Hegeman en C.H. van der Weijden; Rijksuniversiteit Utrecht Faculteit Aardwetenschappen, Afdeling Geochemie

 

Samenvatting

Onderzoek naar het gedrag van microverontreinigingen in het zoute aquatische milieu, met het accent op de reversibiliteit van sorptieprocessen onder invloed van variërende omgevingsfactoren zoals pH, saliniteit, zuurstof concentratie en organisch koolstofgehalte. Het onderzoek heeft zich voornamelijk gericht op zink (Zn), chroom (Cr) en Arseen (As).

 

Annotatie

117 p.
app., fig, graf. ; 32 cm
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren (RWS, DGW)
Met lit. opg.

Naar boven