Onderwerp: Bezoek-historie

Slibtransportberekening in een dwarsraai in de Westerschelde
Publicatiedatum:01-01-1983

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.P. Swart; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, District Kust en Zee, Adviesdienst Vlissingen

 

Samenvatting

Om meer inzicht te krijgen in de fysische verschijnselen die het slibtransport bepalen, is in een dwarsraai in het Vaarwater boven Bath een onderzoek naar de slibbeweging gedaan. Het slibtransport is volgens deééndimensionale massabalansvergelijking benaderd. Aangezien het aantal meetpunten in de dwarsraai beperkt is, hebben de in deze nota gepresenteerde gegevens een indikatief karakter.

 

Annotatie

32 p.
15 bijl., graf., krt., tab.
Nota WWKZ-83.V007
Digitaal document 1.3 Mb
Met lit. opg.

Naar boven