Onderwerp: Bezoek-historie

Slibtransport en slibbalans in de Westerschelde
Publicatiedatum:01-01-1986

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat [Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW), [Adviesdienst] Vlissingen; R.J. Manni; Coördinatiecentrum Westerschelde studies, Geografisch Instituut Rijksuniversiteit Utrecht

 

Annotatie

58 p.
bijl., tab. ; 31 cm.
(Westerschelde studies ; studierapport no. 4)
Met lit. opg.

Naar boven