Onderwerp: Bezoek-historie

Slib : overzicht van het slibonderzoek in Nederland : 1981
Publicatiedatum:01-01-1981

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW), Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater (RWS, RIZA); H.W. Brunsveld van Hulten en G.N.M. Stokman

 

Samenvatting

Uitgaande van de signalering van de problemen met betrekking tot het slib in de Nederlandse wateren, wordt in dit rapport getracht een overzicht te geven van de onderzoeksactiviteiten die verspreid plaatsvinden. Tevens wordt getracht een samenhangend beeld van de slibproblematiek te geven, waarbinnen de huidige stand van zaken ("state of the art") op de diverse deelgebieden wordt geplaatst. Tenslotte worden aanbevelingen gedaan om de samenhang in de onderzoeksactiviteiten te versterken.

 

Annotatie

60 p.
krt., tab.
Nota WWKZ-82G.101
Digitaal document 3.2 Mb
Nota RIZA-82.055
Lit. opg. : p. 1-6

Naar boven