Onderwerp: Bezoek-historie

Simulatie van slibtransporten in het Noordelijk Deltabekken met behulp van DISTRO/DELWAQ-model
Publicatiedatum:01-01-1991

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Waterloopkundig Laboratorium (WL)

 

Samenvatting

Ondanks de aanwezigheid van een veelvoud aan meetgegevens ten aanzienvan de slibverdeling in het noordelijk deel van het Noordelijk Deltabekken (NDB) bestaat er momenteel slechts een globaal beeld van de morfologische processen in het NDB. Ten einde van dit laatste een beter beeld te verkrijgen is de beschikbare kennis met betrekking tothet slibtransport processen in de Waterweg geinventariseerd. Het 2Dv-model DISTRO-NDB is een model dat de water- en zoutbeweging in een vertikaal vlak in de lengterichting van het NDB simuleert. Via een koppelings-programma kunnen de berekende waterbeweging en de bijbehorende uitwisselingsgrootheden omgezet worden naar een invoerbestand voor het DELWAQ/slib-model van het NDB. In dit 2Dv-slibmodel is de uitwisseling water/bodem voor slib opgenomen en wordt aan de slibdeeltjes een valsnelheid toegekend. Het doel van het uitvoeren van verkennende berekeningen met het bestaande NDB-model DISTRO-DELWAQ/slib is: Na te gaan in hoeverre de transport-, erosie en sedimentatie-processen in vooral de Nieuwe Waterweg en de Botlekhaven kwalitatief goed weergegeven worden; Gevoeligheid van slibverdeling voor diverse parameters af te tasten; Mogelijk aangeven waar en hoe (slib)metingen zinvol uitgevoerd kunnen worden.

 

Annotatie

2 dl. - 30 cm
Z71. - Deel 1: Verkennende berekeningen. - 1991. - 41, [81] p. : ill. Met lit. opg. - Deel 2: Uitbreiding gevoeligheidsonderzoek. - 1992. [40] p. : 110 p. fig., ill. - Met lit. opg.

Naar boven