Onderwerp: Bezoek-historie

Simulatie van slib : literatuurstudie
Publicatiedatum:01-01-1984

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

E. Allersma, A.J. de Groot, L. Dijkema; Waterloopkundig Laboratorium

 

Samenvatting

In het kader van het getijgootonderzoek wordt gedacht aan de uitvoering van een groot aantal experimenten ter bestudering van de bewegingen van slib in een estuarium onder invloed van bovenafvoer, getij en dichtheidseffecten. Daarnaast, en deels als voorbereiding op gecompliceerde proeven in de goot, is de uitvoering voorzien van een aantal principe-proeven betreffende specifieke verschijnselen, zoals erosie, flocculatie, afzetting, etc. Aangezien er vaak bezwaren kleven aan het gebruik van 'natuurlijk' slib in experimenten wordt gezocht naar andere materialen waaraan deze bezwaren niet kleven, maar die toch de relevante gedragingen van het slib vertonen. Er wordt een globale inventarisatie gegeven van soorten van stoffen, geillustreerd met concrete voorbeelden, die in aanmerking kunnen komen.

 

Annotatie

41 p.
ill. ; 30 cm.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat. - Met lit. opg.(Slibonderzoek ; 13)

Naar boven