Onderwerp: Bezoek-historie

Shoreline management tool
Publicatiedatum:01-01-1993

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Geodan

 

Samenvatting

Doel van het Shoreline management tool (een Geografisch Informatiesysteem (GIS) is het ontwikkelen van een hulpmiddel bij de toetsing en analyse van streefbeelden, zoals dynamisch handhaven van de kust, voldoende veiligheid garanderen en handhaven natuurwaarden, het ontwikkelen van een hulpmiddel voor het geven van een overzicht van huidige gebruiksfuncties en de stand van de huidige kennis in de betreffende geografische kuststrook, en van een hulpmiddel voor het verschaffen van inzicht in de ruimtegebruik en gebruiksfuncties als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen. De haalbaarheidsstudie is opgebouwd uit drie onderdelen: inventarisatiefase, uitwerkingsfase en realisatiefase. Het prototype Slufter is gerealiseerd voor de locatie Bergen aan Zee

 

Annotatie

41 p.
ill. ; 30 cm
Haalbaarheidsstudie in opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren (RWS, DGW)

Naar boven