Onderwerp: Bezoek-historie

Sequentiële kartering zwevend stof van het Friesche Zeegat
Publicatiedatum:01-01-1992

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat Meetkundige Dienst en Dienst Getijdewateren (DGW); Roeland Allewijn, Herman Mulder, Hans den Hollander, Rob Jordans en Jos Kokke

 

Samenvatting

Op 4 april 1991 zijn vanaf 4 schepen sedimenttransportmetingen verricht in het Friesche Zeegat in de Waddenzee. Deze metingen hadden tot doel het inzicht in het transportproces te vergroten en verificatie-materiaal voor wiskundige modellen te verkrijgen. Op deze dag werd door de Landsat tevens een satellietopname gemaakt, die op basis van de veldmetingen geijkt is. Dit leidde tot concentratiekaarten van zwevend stof, die in rapport zijn verwerkt.

 

Annotatie

25 p.
ill. ; 30 cm
MDLKR-R-9220. - In opdracht van de Dienst Getijdewateren in het kader van het "Wadden Sea Project" (WASP). - Met lit. opg.

Naar boven