Onderwerp: Bezoek-historie

Een sedimentbalans voor Loswal Noord
Publicatiedatum:01-01-1986

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

C.J. Louisse; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat Dienst Getijdewateren

 

Samenvatting

Nagegaan wordt of een bruikbare sedimentbalans voor Loswal Noord kan worden opgezet. Daar er geen specifieke gegevens voor dit doel zijn ingewonnen, hangen de mogelijkheden voor het opstellen van een sedimentbalans af van de (toevallige) beschikbaarheid van gegevens. T.b.v. de bergingsterm worden gegevens van loding en bodemsamenstelling gebruikt en t.b.v. de aanvoerterm zuig/ stortgegevens van baggerspecie-lozingen. Volumes worden omgerekend naar massa waarvoor de benodigde grootheden uit beschikbare waarnemingen worden bepaald, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen zand en slib.

 

Annotatie

73 p.
bijl., ill. ; 30 cm
Nota GWAO-86.006. - Met Lit. opg.

Naar boven