Onderwerp: Bezoek-historie

Sedimentatiepatroon : eindrapportage
Publicatiedatum:01-01-1987

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Projectgroep Sedimentatiepatroon (voorz. J.H. de Reus)]

 

Samenvatting

Jaarlijks wordt in het Rotterdamse Waterweggebied een groot bedrag uitgegeven om de vaarwegen en havens op diepte te houden. Om tot een vermindering van deze kosten te komen is een onderzoeksprogramma gestart. Een van de aspecten is het transportmechanisme van sediment in en naar havens. Onderzoek is verricht naar de wateruitwisseling tussen rivier en haven. Nader onderzoek is uitgevoerd naar de neren in havens tengevolge van langsstroming. Dat onderzoek heeft relaties opgeleverd waarmee de uitwisseling (hoeveelheid water) te schatten is. Verder is een eenvoudig eendimensionaal mathematisch model ontwikkeld, waarmee de sedimentatie in havens alleen tengevolge van wateruitwisseling door het verticale getij (kromberging), wordt berekend. Metingen zijn uitgevoerd om de inzichten in de mechanismen te vergroten en tevens om de resultaten van het onderzoek te verifieren.

 

Annotatie

33 p., 5 bijl.
30 cm
Notitienr. GWAO-87.487. - Rapportage MKO nr. 87.07 (Minimalisering kosten onderhoudsbaggerwerk). - Met lit. opg.

Naar boven