Onderwerp: Bezoek-historie

Sedimentatie in het Volkerak/Zoommeer (een eerste benadering)
Publicatiedatum:01-12-1982

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW), District Zuidwest

 

Samenvatting

Onderzoek naar de mate waarin en de plaatsen waar sedimentatie van zwevende stoffen zal plaatsvinden in het Volkerak en Zoommeer na het gereedkomen van de compartimenteringswerken. Er wordt ingegaan op het aanbod van sediment, op de benadering van het sedimentatiegedrag en op de sedimentatie in het Volkerak en Zoommeer.

 

Annotatie

19 p.
bijl., ill.
Met lit. opg.
Notanr.: WWZW) 24.001.20

Naar boven