Onderwerp: Bezoek-historie

Sedimentatie in de toegangsgeulen van de zeesluizen in de Antwerpse havens
Publicatiedatum:01-01-1995

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); W. Glaser en J. v. Nes

 

Samenvatting

Gaat in op de verklaring waarom grote hoeveelheden slib sedimenteren in een toegangsgeul. Hiervoor zijn metingen langs een raai gebruikt voor de ingang van toegangsgeul tot de Zandvliessluis en Barendrechtsluis. Voor de massabalans van een toegangsgeul moeten de in- en uitgaande massatransporten worden bepaald. Met behulp van twee computerprogramma's (computerpakket SURFER en een zelfgeschreven TurboPascal programma SLIBRAAI) zijn de netto slibtransporten over een dwarsraai in de toegangsgeul berekend. Voor de doorgang door de sluizen is, bij gebrek aan meetgegevens, een eenvoudige berekening uitgevoerd.

 

Annotatie

88 p.
ill.
Afstudeerverslag Landbouwuniversiteit Wageningen, Vakgroep Waterhuishouding (LUW) in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), begeleiders J. Verhagen (LUW), J. Vroon (RIKZ), B. v. Eck (RIKZ), P. Verlaan (aio TUD)
Met lit. opg.

Naar boven