Onderwerp: Bezoek-historie

Sedimentatie en erosie van China-clay onder stationaire omstandigheden : experimenteel onderzoek in getijgoot en carrousel
Publicatiedatum:01-01-1988

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.C. Cornelisse, C. Kuijper, J.C. Winterwerp; Waterloopkundig Laboratorium

 

Samenvatting

Het experimenteel onderzoek naa de sedimentatie, konsolidatie en erosie van slib is beschreven, zoals dat in een aantal onderzoeksperioden in 1986 en 1987 is uitgevoerd. De kwalitatieve en kwantitatieve beschrijving van deze uitwisselingsprocessen tussen de waterkolom en de bodem is van groot belang omdat de slibkoncentraties in rivieren, meren en estuaria in belangrijke mate hierdoor worden bepaald. Het experimentele onderzoek is uitgevoerd in twee faciliteiten: de getijgoot en de carrousel. In alle onderzoekssituaties zijn de hydraulische omstandigheden beperkt gebleven tot permanente stromingskondities. Er is gebruik gemaakt van China clay, welke voornamelijk uit het kleimineraal kaoliniet bestaat.

 

Annotatie

108 p.
56 fig., ill. ; 30 cm.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren (DGW) en Dienst Binnenwateren/Riza (RIZA). - Met lit. opg.(Slibonderzoek ; 24)

Naar boven