Onderwerp: Bezoek-historie

Sedimentatie-eigenschappen van zee- en rivierslib : ontwikkeling van een analyse methode voor de bepaling van de middelbare bezinkingssnelheid van slib
Publicatiedatum:01-01-1981

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

R.S. Piekhaar; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW), District Kust en Zee, Afdeling Hellevoetsluis

 

Samenvatting

In het kader van een onderzoek naar de sedimentatie-eigenschappen van zee- en rivierslib zijn in het laboratorium te Hellevoetsluis bezinkingsproeven uitgevoerd met slibsuspensies met uiteenlopende concentraties. Bij dit onderzoek bleek de behoefte te bestaan aan de mogelijkheid om bezinkingssnelheid van slib en water te kunnen bepalen voor concentraties lager dan 1000 mg slib/1, zoals die veelvuldig voorkomen in rivieren, in estuaria en in zeewater. Met het oog daarop vond de ontwikkeling plaats van een analysemethode voor de bepaling van de middelbare bezinkingssnelheid van slib in water. Deze analysemethode is naderhand op haar bruikbaarheid onderzocht. In deze nota zijn de opzet, uitvoering en resultaten van de verrichte proeven beschreven.

 

Annotatie

31 p.
1 bijl., foto's
Nota WWKZ-81.S002
Rapport nr. 194
Digitaal document 1.1 Mb
Met lit. opg.

Naar boven