Onderwerp: Bezoek-historie

Schaalserie duinafslag
Publicatiedatum:01-01-1984

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Waterloopkundig Laboratorium

 

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is het verzamelen van gegevens ter verbetering van de "Voorlopige richtlijn voor de berekening van duinafslag t.g.v. een stormvloed". Vanwege het gebrek aan kennis omtrent de morfologische tijdschaal en de korreldiameterschaal werd het duinafslagproces op verschillende schalen nagebootst. Uit de onderlinge vergelijking van de proeven werden schaalrelaties ontwikkeld. Met deze schaalrelaties werden de modelresultaten herleid tot een prototype. De proeven waren twee-dimensionaal. De resultaten van de proeven op grote schaal bevestigen die van de eerdere proeven op kleine schaal. Voorts wordt het rekenmodel beschreven, dat gebaseerd is op het voorafgaande onderzoek, en getoetst aan natuurwaarnemingen van de stormvloeden van 1953 en 1976.

 

Annotatie

4 dl.
Rapport M1263
I.o.v. Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen TAW, Werkgroep 5: Duinen als waterkering
Dl. IA: Tekst en tabellen : verslag modelonderzoek / samengest. door J. van de Graaff. - 1976. [139] p. - Met lit. opg.
Dl. IB: Figuren en foto's. - [208] p.
Dl. IIA: Tekst en tabellen : verslag modelonderzoek / P. Vellinga. 1981. - [97] p.
Dl. IIB: Figuren : verslag modelonderzoek. - [196] p.
Dl. IIIA: Proeven op grote schaal in de Deltagoot : tekst en tabellen : verslag modelonderzoek / P. Vellinga. - 1984. - [75] p. Met lit. opg.
Dl. IIIB: Figuren. - [217] p.
Dl. IV: Rekenmodel voor de verwachting van duinafslag tijdens stormvloed : verslag onderzoek / P. Vellinga. - 1982. - [125] p. ill.

Naar boven