Onderwerp: Bezoek-historie

Ruimte voor natuurlijke zuivering: basisinformatie voor het analyseren van de haalbaarheid : Achtergronddocument
Publicatiedatum:01-01-1997

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Waterloopkundig Laboratorium (WL); Bureau SME

 

Samenvatting

Belicht een aantal specifieke onderwerpen van de haalbaarheidsstudie: historische ontwikkelingen m.b.t. natuurlijke zuivering, een kenschets van de waterkwaliteitsproblematiek in verschillende fysisch-geografische regio's, de analyse naar de haalbaarheid van natuurlijke zuivering in deze regio's en de berekeningen van de effectiviteit van maatregelen gericht op het optimaliseren van natuurlijke zuivering langs de grote rivieren en in het delts IJsselmeergebied.

 

Annotatie

55 p.
tab.
T2050
In opdracht van het Ministerie van VROM, Rijksplanologische Dienst (RPD) en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)
Tevens verschenen als rapport van het Projectteam NW4
Met lit. opg.

Naar boven