Onderwerp: Bezoek-historie

Rijn aktie plan - Noordzee aktie plan : tussenbalans 1989
Publicatiedatum:01-01-1991

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.H.M. v.d. Meulen, J.S.L. Vink; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland

 

Samenvatting

Behandelt de uitvoering emissiebeleid in de periode 1970-1985, het Emissiebeleid Rijn Aktie Plan (RAP) en Noordzee Aktie Plan (NAP) in de periode 1985-1995, de inventarisatie 1985 en prognose 1995 voor decategorie industriële lozingen in Zuid-Holland, de tussenstand RAP / NAP voor Zuid-Holland in 1989, en het emissiebeleid na 1995, zoals weergegeven in de Derde Nota Waterhuishouding (NW3)

 

Annotatie

37 p.
ill. ; 30 cm

Naar boven