Onderwerp: Bezoek-historie

Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ : voor kustbeleid en de uitvoering ervan, voor bescherming en inrichting van zee en kust#onderzoek, informatie, adviezen
Publicatiedatum:01-01-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)

 

Samenvatting

Folder met beschrijving van missie en taken van het Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ.

 

Annotatie

[4] p.
ill.

Naar boven